г. Томск, ул Мичурина, 47, стр. 1

8 (3822) 67-94-07; 67-91-66

Углошлифмашины (болгарки)

УШМ 4540 GA Makita

8334 руб.

УШМ 5021С GA Makita

12546 руб.

УШМ 5040 C GA Makita, 1100Вт,125мм

11812 руб.

УШМ 5040 GA Makita, 1100Вт,125мм

8320 руб.

УШМ 6021 GA C Makita 150мм,1450Вт

13107 руб.

УШМ 6021 GA Makita 150мм,1450Вт

10180 руб.

УШМ 6040 GA Makita, 1100Вт,150мм

9170 руб.

УШМ 6040 С GA Makita, 1100Вт,150мм

12580 руб.

УШМ 7050 GA Makita

8200 руб.

УШМ 9010С GA Makita, 2000Вт,230мм

13107 руб.

УШМ 9040 GA SFK Makita, 2600Вт,230мм

16157 руб.

УШМ 9050 GA Makita

8420 руб.

УШМ 9069 Makita 2000Вт,230мм

8830 руб.

УШМ 4540 GA Makita

8334 руб.

УШМ 5021С GA Makita

12546 руб.

УШМ 5040 C GA Makita, 1100Вт,125мм

11812 руб.

УШМ 5040 GA Makita, 1100Вт,125мм

8320 руб.

УШМ 6021 GA C Makita 150мм,1450Вт

13107 руб.

УШМ 6021 GA Makita 150мм,1450Вт

10180 руб.

УШМ 6040 GA Makita, 1100Вт,150мм

9170 руб.

УШМ 6040 С GA Makita, 1100Вт,150мм

12580 руб.

УШМ 7050 GA Makita

8200 руб.

УШМ 9010С GA Makita, 2000Вт,230мм

13107 руб.

УШМ 9040 GA SFK Makita, 2600Вт,230мм

16157 руб.

УШМ 9050 GA Makita

8420 руб.

УШМ 9069 Makita 2000Вт,230мм

8830 руб.

  

 Bosch
 Dewalt
 Hitachi
 Makita
 Metabo
 Интерскол
 115
 125
 150
 180
 230